Datganiadau i'r wasg

Ymateb CLlC i Gyhoeddiad y Prif Weinidog ar HS2 

Wrth ymateb i gyhoeddiad y Prif Weinidog heddiw, dywedodd y Cynghorydd Andrew Morgan OBE, Arweinydd WLGA: “Nawr wedi’i gadarnhau na fydd y cynlluniau ar gyfer cymal gogleddol HS2 i Fanceinion yn mynd yn eu blaenau, rydym yn disgwyl i ddadl... darllen mwy
 

CLlLC yn Galw ar Lywodraeth y DU i Flaenoriaethu Gofal Cymdeithasol a Buddsoddi mewn Gwasanaethau Ymyrraeth Gynnar ac Ataliol 

Yn dilyn y cynhadledd flynyddol wythnos diwethaf, mae Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (CLlLC) wedi ysgrifennu at weinidogion ynglŷn â darparu gofal cymdeithasol yng Nghymru yn y dyfodol. Mae’r llythyr yn manylu weledigaeth hirdymor... darllen mwy
 
Dydd Iau, 21 Medi 2023 Categorïau: Cyllid ac adnoddau Gwasanaethau cymdeithasol Newyddion

Wythnos Ymwybyddiaeth Cymunedau Mwy Diogel, 18 – 22 Medi 2023 

Heddiw caiff Wythnos Ymwybyddiaeth Cymunedau Mwy Diogel gyntaf Cymru ei lansio (18 – 22 Medi 2023), a drefnwyd gan Rwydwaith Cymunedau Mwy Diogel Cymru. Mae’r Wythnos Ymwybyddiaeth yn gyfle i godi proffil gwaith diogelwch cymunedol ac amlygu’r... darllen mwy
 

Eglurder a chefnogaeth ei angen ar frys: Ymateb CLlLC i’r newyddion heddiw am TATA  

Dywedodd y Cyng Anthony Hunt, Llefarydd CLlLC dros Gyllid ac Adnoddau: “Mae buddsoddi i’w groesawu, ond mae llywodraeth leol yng Nghymru yn pryderu’n wirioneddol i glywed am yr effaith ar swyddi o ganlyniad i’r newyddion heddiw am TATA. ... darllen mwy
 

Cymunedau Cymru fydd yn talu am doriadau Llywodraeth y DU 

Mae CLlLC yn rhybuddio y gall gwasanaethau lleol fod mewn “perygl angheuol” os nad yw cyllid pellach yn cael ei ddarparu i Gymru gan San Steffan. Yn ystod Cynhadledd Blynyddol CLlLC yn Llandudno yr wythnos hon, cafodd cynadleddwyr y cyfle i... darllen mwy
 
Dydd Gwener, 15 Medi 2023 Categorïau: Cyllid ac adnoddau Newyddion

CLlLC yn llongyfarch Myfyrwyr Cymru ar Ganlyniadau TGAU 

Mae llefarydd Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (CLlLC) dros Addysg a’r Iaith Gymraeg, y Cynghorydd Ian Roberts, heddiw, wedi dymuno llongyfarchiadau i fyfyrwyr Cymru ar eu canlyniadau TGAU a diolchodd i staff addysg am eu gwaith caled. ... darllen mwy
 
Dydd Iau, 24 Awst 2023 Categorïau: Dysgu gydol oes Newyddion

CLlLC yn Canmol Myfyrwyr Cymraeg ar Canlyniadau Safon Uwch 

Mae llefarydd Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (CLlLC) dros Addysg a’r Iaith Gymraeg, y Cynghorydd Ian Roberts wedi llongyfarch myfyrwyr yng Nghymru ar eu canlyniadau Lefel A. Dywedodd Llefarydd WLGA dros Addysg, y Cynghorydd Ian... darllen mwy
 
Dydd Iau, 17 Awst 2023 Categorïau: Dysgu gydol oes Newyddion

Gall gofal cymdeithasol helpu i amddiffyn y GIG am y 75 mlynedd nesaf 

Mae Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (CLlLC) wedi adnewyddu ei alwad am fwy o fuddsoddiad mewn gofal cymdeithasol i helpu’r gwasanaeth iechyd wrth i’r genedl ddathlu 75 mlynedd ers dyfodiad y GIG. Dywedodd y Cynghorydd Huw David OBE... darllen mwy
 
Dydd Mercher, 05 Gorffennaf 2023 Categorïau: Gwasanaethau cymdeithasol Newyddion

Cynghorau yn croesawu cynllun Llywodraeth Cymru i leihau beichiau 

Mae CLlLC heddiw wedi croesawu cynllun gan Llywodraeth Cymru i leihau beichiau gweinyddol ar awdurdodau lleol. Mewn Datganiad Ysgrifenedig heddiw, amlinellodd y Gweinidog dros Gyllid a Llywodraeth Leol ymrwymiadau i dalu llai o grantiau penodol a ... darllen mwy
 

CThEF yn annog contractwyr i beidio â chael eu twyllo gan arbed treth 

Mae Cyllid a Thollau EF (CThEF) yn annog contractwyr mewn ystod eang o swyddi ar draws llywodraeth leol i beidio â dioddef cam ar law hyrwyddwyr diegwyddor cynlluniau arbed treth. Arbed treth yw pan fo pobl yn plygu rheolau’r system dreth i... darllen mwy
 
Dydd Llun, 10 Ebrill 2023 Categorïau: Cyllid ac adnoddau Newyddion
  About

Mae Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (WLGA) yn cynrychioli buddiannau byd llywodraeth leol ac yn hyrwyddo democratiaeth leol yng Nghymru.

  Cysylltwch â ni

Ffôn : 02920 468680
E-bost : enquiries@wlga.gov.uk
Oriau busnes : Llun - Iau 8:30 - 5:00, Gwen - 08:30 - 16:30