COVID-19 - Gwybodaeth

  • Asesiad o’r Effaith ar Iechyd o’r ‘Polisi Aros Gartref ac Ymbellhau Cymdeithasol’ yng Nghymru mewn ymateb i’r pandemig COVID-19. Mae'r crynodeb gweithredol yn cynnig trosolwg o'r potensial effeithiau ar iechyd a lles o'r 'Polisi Aros Gartref ac Ymbellhau Cymdeithasol' (yn fwy adnabyddus fel ‘Lockdown’ hefyd) ar y poblogaeth yng Nghymru yn y tymor byr, tymor canolig a thymor hir: Gallwch ddarllen mwy yma 
  • Adroddiad pwysig yn datgelu’r ffactorau cymhleth a hir sefydlog sy’n cyfrannu at yr effaith anghymesur y mae coronafeirws yn ei gael ar gymunedau du, Asiaidd a lleiafrifoedd ethnig (BAME). Mae’r adroddiad gan y grŵp cynghorol arbenigol BAME Cymru ar Covid-19 yn gwneud mwy na 30 o argymhellion i Lywodraeth Cymru i fynd i’r afael â’r risgiau economaidd-gymdeithasol ac amgylcheddol a amlygir: Gallwch ddarllen mwy yma
  • An unsafe distance - Rapid Needs Assessment by Doctors of the World shows excluded groups are being left behind in the UK’s COVID-19 response as control measures amplify existing health inequalities and put life-saving advice and care further out of reach: Read more here
    A report published by the University of Birmingham on SGBV and the impact of COVID-19: Read more here

  About

Mae Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (WLGA) yn cynrychioli buddiannau byd llywodraeth leol ac yn hyrwyddo democratiaeth leol yng Nghymru.

  Cysylltwch â ni

Ffôn : 07553 655939
E-bost : enquiries@wlga.gov.uk
Oriau busnes : Llun - Iau 8:30 - 5:00, Gwen - 08:30 - 16:30