Cyflwyniad: Llwybr Canser NERS

Seilir Cynllun Atgyfeirio Cleifion i Wneud Ymarfer Corff Cymru (NERS) ar yr arfer gorau o’r DU (a’r sylfaen dystiolaeth bresennol) gan weithredu yn ôl Safonau Cenedlaethol.

 

Mae’r cynllun wedi cael ei gefnogi gan Lywodraeth Cymru, gan weithio mewn partneriaeth â Chymdeithas Llywodraeth Leol Cymru, Awdurdodau Lleol, Iechyd Cyhoeddus Cymru a Byrddau Iechyd Lleol.

 

Mae’r canllawiau hyn wedi cael eu cefnogi gan Macmillan.

 

Mae pob arbenigwr ymarfer corff:

  • wedi cyflawni o leiaf Lefel 3 y Safonau Galwedigaethol Cenedlaethol
  • wedi ennill cymhwyster Hyfforddwr Adfer Cleifion Cancr trwy Ymarfer, neu’n astudio ar ei gyfer
  • yn defnyddio’r deunydd cymeradwy i’w helpu i gynnal rhaglenni

Mae rhagor o wybodaeth gan: ners.wales@wales.nhs.uk

  About

Mae Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (WLGA) yn cynrychioli buddiannau byd llywodraeth leol ac yn hyrwyddo democratiaeth leol yng Nghymru.

  Cysylltwch â ni

Ffôn : 02920 468680
E-bost : ymholiadau@wlga.gov.uk
Oriau busnes : Llun - Iau 8:30 - 5:00, Gwen - 08:30 - 16:30