Datganiadau i'r wasg

Llywodraeth Leol yn Dod Ynghyd i Drafod Sefyllfa Ariannol Anwar 

Ddoe, cynhaliodd Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (CLlLC) Seminar Cyllid yng Nghaerdydd, gan ddod ag Arweinwyr y Cyngor, Prif Weithredwyr, Aelodau Cabinet Cyllid, a Chyfarwyddwyr Cyllid ynghyd i drafod datganiad yr Hydref ddydd Mercher, yr heriau... darllen mwy
 
Dydd Gwener, 24 Tachwedd 2023 Categorïau: Cyllid ac adnoddau Newyddion

Datganiad yr Hydref “Siomedig” yn methu â mynd i’r afael â phwysau aruthrol ar wasanaethau lleol 

Mae CLlLC ac undebau llafur wedi mynegi siom ar y cyd ynghylch Datganiad yr Hydref Llywodraeth y DU, wrth i gynghorau barhau i wynebu diffyg o £411m yn y gyllideb y flwyddyn nesaf ar gyfer gwasanaethau lleol a allai gael effaith ddinistriol ar... darllen mwy
 
Dydd Mercher, 22 Tachwedd 2023 Categorïau: Cyllid ac adnoddau Newyddion

Ymateb WLGA i Gyhoeddiad Llywodraeth y DU ar y Gronfa Lefelu i Fyny 

Dywedodd y Cynghorydd Andrew Morgan OBE, Arweinydd WLGA: “Mae WLGA yn croesawu’r cyhoeddiad o £111m yn dod i Gymru ar gyfer saith prosiect Lefelu. Mae ymestyn yr amserlen ar gyfer cwblhau prosiectau i fis Mawrth 2026 hefyd yn gam cadarnhaol, ... darllen mwy
 

Cynghorau Cymru yn troi at Ddatganiad yr Hydref Llywodraeth y DU i helpu i gau bwlch o £411 miliwn 

Wrth ragweld Datganiad yr Hydref yfory, mae WLGA yn galw ar y Canghellor i gydnabod yr argyfwng ariannu sy’n mynd i’r afael â llywodraeth leol a’r sector cyhoeddus ehangach. Mae gwasanaethau'r Cyngor yn wynebu pwysau eithriadol oherwydd... darllen mwy
 
Dydd Mawrth, 21 Tachwedd 2023 Categorïau: Cyllid ac adnoddau Newyddion

Mae angen ateb ariannu hirdymor ar gyfer gwaith adfer parhaus ar hen safleoedd tomenni glo 

Mae Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (CLlLC) wedi croesawu cyhoeddi data am domennydd glo segur yr wythnos hon, ond mae hefyd wedi galw am ateb cyllid hirdymor ar gyfer gwaith adfer parhaus. Fel rhan o fesurau diogelwch yn dilyn tirlithriad ... darllen mwy
 
Dydd Mercher, 15 Tachwedd 2023 Categorïau: Cyllid ac adnoddau Newyddion Yr amgylchedd, gwastraff a bioamrywiaeth

CLlLC yn Cefnogi Gwobrau Plant y Lluoedd Arfog Cymru 

Roedd Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (CLlLC) yn falch o gefnogi a chymryd rhan yng Ngwobrau Plant Gwasanaeth cyntaf Cymru, digwyddiad pwysig a gynhaliwyd ddydd Sadwrn 28 Hydref. Wedi’i threfnu gan CIC Gwobrau’r Cyn-filwyr mewn... darllen mwy
 
Dydd Mawrth, 14 Tachwedd 2023 Categorïau: Newyddion

Awdurdodau lleol Cymru i ddefnyddio cwmnïau gorfodi achrededig yn unig i gasglu trethi lleol 

Drwy gefnogi gwaith y Bwrdd Ymddygiad Gorfodi (ECB), mae CLlLC wedi cytuno y bydd awdurdodau lleol Cymru yn ymrwymo i ddefnyddio asiantaethau gorfodi achrededig yr ECB i gasglu’r dreth gyngor sy’n ddyledus yn unig. Yr ECB yw’r corff goruchwylio... darllen mwy
 
Dydd Mercher, 08 Tachwedd 2023 Categorïau: Cyllid ac adnoddau Newyddion

Ymateb CLlLC i Gyhoeddiad Cyllid Llywodraeth Cymru Heddiw 

Nid yw’r rhain yn benderfyniadau hawdd, a byddem yn cefnogi’r Gweinidog i ddiogelu cyllid craidd llywodraeth leol yn 2023-24. Rydym hefyd yn cefnogi’r egwyddorion sylfaenol y mae Llywodraeth Cymru wedi’u cymhwyso i ddiogelu gwasanaethau rheng flaen, ... darllen mwy
 
Dydd Mawrth, 17 Hydref 2023 Categorïau: Cyllid ac adnoddau Newyddion

CLlLC yn Ymateb i Adroddiad y Prif Gynghorydd Gwyddonol dros Iechyd Edrych ar y Pwysau Tebygol ar y GIG dros y 10 i 25 Mlynedd Nesaf 

Mae WLGA yn ymateb i adroddiad y Prif Gynghorydd Gwyddonol dros Iechyd sy’n edrych ar y pwysau tebygol ar y GIG dros y 10 i 25 mlynedd nesaf. Mae adroddiad ddoe yn dangos yr effaith y bydd poblogaeth sy’n tyfu ac yn heneiddio ynghyd â... darllen mwy
 
Dydd Mercher, 11 Hydref 2023 Categorïau: Gwasanaethau cymdeithasol Newyddion

CLlC yn Croesawu Arolwg Gweithlu Gofal Cymdeithasol ac yn Galw am Fwy o Fuddsoddiad yn y Gweithlu 

Yn gynharach eleni, ymgymerodd Gofal Cymdeithasol Cymru â’r arolwg Cymru gyfan cyntaf o’r gweithlu gofal cymdeithasol cofrestredig gyda’r canlyniadau’n cael eu cyhoeddi heddiw. Wrth ymateb i arolwg Gofal Cymdeithasol Cymru o’r gweithlu... darllen mwy
 
Dydd Iau, 05 Hydref 2023 Categorïau: Gwasanaethau cymdeithasol Gweithlu Newyddion
  About

Mae Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (WLGA) yn cynrychioli buddiannau byd llywodraeth leol ac yn hyrwyddo democratiaeth leol yng Nghymru.

  Cysylltwch â ni

Ffôn : 02920 468680
E-bost : enquiries@wlga.gov.uk
Oriau busnes : Llun - Iau 8:30 - 5:00, Gwen - 08:30 - 16:30